Rådgivning

Ledelsessystemer iht ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025.
  Jeg kan være jeres rådgiver og/eller coach i hele certificerings- forløbet eller dele heraf frem til certifikatet og efterfølgende opfølgning.

Jeg har forestået og gennemført certificeringsprocesserne ifm produktion, salg og service i virksomheder i Europa.

Ligeledes har jeg gennemført processerne ifm. akkreditering til ISO 17025 specielt indenfor legal metrologi.

Vurdering af underleverandører
  Jeg har også foretaget kvalitets-vurderinger af underleverandører i Europa og i Asien. Ligesom jeg også har vejledt ifm indgåelse af samhandelskontrakter med særlig fokus på undgåelse af ”faldgrubber” grundet kulturelle forskelle.

Virksomhedsudvikling
  Jeg har også stor erfaring med opbygning og vedligehold af strategi-forløb ifm virksomhedsudvikling for små og mellemstore virksomheder.

Kurt Stochholm