Født: 30. august 1941

Fagliguddannelse: Finmekaniker. Kamstrup A/S, 1964

Uddannelse: Ingeniør i svagstrømsteknik fra Århus Teknikum, 1968

Værnepligt: Flyvevåbnet. Avnø og Værløse
Uddannet til oplæring af personale til op- og afladning af kampfly

Ansættelsesforhold:
1969 - 1989 Terma Elektronik AS
Ansat som kvalitetsingeniør

1972: Leder af kvalitetssektionen for TERMA Aerospace Division med bl.a. ansvar for pålideligheds- og sikkerhedsanalyser.
Af større projekter kan nævnes 2Subsystem Power Distribution Box” til det
Europæiske SPACELAB som blev opsendt med ”COLUMBIA”.

1973: Tilknyttet DIEU for lejlighedsvis undervisning i pålidelighed af elektriske
Kredsløb. Parallelt hermed også arrangør af interne og eksterne kurser.

1985: Udnævnt til projektleder i TERMA Aerospace Division med ansvar
for bl.a. TERMAs del af EURECA-SGF- projektet.

1988: Projektleder for et udviklingsprojekt til Søværnet.

August 1989 KAMSTRUP A/S
Ansat som kvalitetschef med ansvar for indførelse og vedligeholdelse af
ledelsessystemer iht: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, MID D-module for
virksomheden samt dennes datterselskaber i ind- og udland.

Deltager aktivt i virksomhedens overordnede beslutninger vedrørende strategier
og udarbejdelser af handlingsplaner.

Sep. 2010: Fortsætter annsættelsesforholdet hos Kamstrup A/S på deltid som Quality Advisor for koncernen Kamstrup A/S, med speciale i ledelsessystemer og vurdering af underleverandører.

Tillidshverv:
1990. Medlem af CEN TC 176 og S 222: Udarbejdelse af EU-norm (EN 1434) for standardisering af energimålere.

1996. Medlem af CEN TC 92, Standardisering af koldtvandsmålere.

1999. Repræsentant for Dansk Industri i Det Rådgivende Sektorudvalg for
Kalibrering, under Sikkerhedsstyrelsen.

2006. Repræsentant for Europæisk Industri i European Accreditation
Advisory Board.

Øvrigt:
Eksamineret EDB-assistent:
Speciale: Standardsystemer, minidatamater samt PC-værktøjer.

Kvalificeret auditor:
Bestået ASSESSOR TRAINING COURSE ISO 9000 series.
P.E. Batalas UK.

Supplerende kurser:
Pålidelighedsøkonomi. DIEU
Produktansvar. DIEU
Forhandlingsteknik. I+II DIEU
Managing software projects II. TECHNOLOGY TRAINING CORP.
Projektledelse. DIEU
Mødeteknik og ledelse. AKTI
Kvalitetsbevidsthed. AMU-Center
Leverandør AUDIT. DILF
Making Quality Happen. Juran Institute.
DBI. Dynamic Business Institute
Miljø Audit. FORCE Vejen
The Bullet Proof Manager. Crestcom
Ledelse af Forandringer. DIEU
Ledelsesudvikling. AddValue
Mastering HALT and HASS. Hobbs Engineering
Lean Management

Fremmedsprog: Engelsk og tysk på forhandlingsniveau.

Bibliografi:
"Safety Assessment as a Part of a Company Product Assurance Programme"
EOQC Copenhagen, 1976.

"Safety and Reliability Interferences".
Sintom 11, Borgholm, Sweden, 1976.

"Reliability Assessment / Evaluation of Results".
DFK, Copenhagen, 1979.

"From Space Methodology to Consumer Products" ESA International Colloquium
Palais de l'Europe, Strassbourg (France), April 1980.

"Failure Mode Analysis & Fault Tree Analysis Tool for Optimizing Design"
DFK, Aarhus, 1982.

"Considerations on how to specify Reliability Require¬ments".
EUROCON '82, Copenhagen, 1982.

"Erfaringer med ESA-kontrakter gennem 20 år" .
Industrirådet, København, marts 1985.

"Correlation between Reliability Prediction, Reliability Testing Methods and Field Data".
REL-CON EUROPE'86, København, juni 1986.

Ovenstående papers har jeg selv præsenteret ved de respektive konferencer/seminarer.

Kurt Stochholm